Kernwaarden

Kernwaarden 4You

MultiWeb 4You vindt zijn oorsprong in een diepgewortelde passie voor zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase van het bouwproces. Eigenaar Jan Weber heeft met succes deze passie omgezet in een florerende onderneming. Met een achtergrond in een familie van aannemers en een schoonvader die actief was in dezelfde branche, is zijn affiniteit met de bouw alleen maar sterker geworden.


Na een periode van 7 jaar bij een interieurafbouwbedrijf, zette Jan Weber de stap naar de BrinkGroep (Ibis Software).

Dit bedrijf is eenprominente speler in calculatiesoftware voor de bouwsector. Gedurende 11 jaar bekleedde Jan verschillende functies binnen dit bedrijf, waarbij hij waardevollemarktervaring opdeed. Zijn expertise omvatte het begeleiden van bedrijven bijde implementatie van software en kostenbestanden.


In zijn functie alsproductmanager was Jan verantwoordelijk voor programma's die gericht zijn op devoorbereidingsfase van het bouwproces, waaronder IBIS-TRAD, -INFRA, -CALC,-STABU, en meer. Het vermogen om marktbehoeften te vertalen naar een effectief hoogwaardigeeindproducten is altijd de drijvende kracht geweest achter zijn werk.

Sinds 2007 richt JanWeber zich voornamelijk op projectmatige opdrachten, waarbij hij ondersteuningbiedt bij de implementatie van calculatieprocessen, kostenbewaking, projectbewaking, automatiseringsvraagstukken en applicatiebeheer. Zijntoewijding blijft gericht op het leveren van waarde aan bedrijven die betrokkenzijn bij de bouwsector.

Jan Weber:

Onze aanpak is uiterst pragmatisch. Samen met u stellen we eerst de doelen voor het gewenste traject "SMART" vast. Vervolgens vormen we gezamenlijk een team van gemotiveerde betrokkenen met een gezonde ambitie. Wij geloven dat het cruciaal is dat het eigenaarschap bij de opdrachtgever ligt en niet bij ons. Dit vormt de solide basis voor een succesvolle start.


Kort gezegd, een positief resultaat wordt aanzienlijk sneller bereikt wanneer er draagvlak, enthousiasme en betrokken eigenaarschap heersen onder alle betrokken partijen.

 Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdgebonden

Doelgroep

Doelgroep van MultiWeb 4You zijn bouw gerelateerde bedrijven zoals, aannemers, bouwbedrijven, calculatiebureaus en ingenieursbureaus. Maar ook bedrijven uit een geheel andere branche, zoals de procesindustrie, vallen binnen de doelgroep.

 

Werkwijze

De werkwijze van MultiWeb 4You staat voor:

  1. Pragmatisch
  2. Oplossingsgericht
  3. Concreet
  4. Denken binnen de kaders van de opdrachtgever
  5. Door knelpunten ontstaan creatieve ideeën 

Afgeronde en lopende opdrachten van MultiWeb 4You