Efficiënt calculeren, procesbegeleiding, automatisering en commerciële ondersteuning


Voorbeelden van terugkerende opdrachten van Multiweb 4You 

Opdracht: Het optimaliseren van het calculatieproces door de werkmethode te standaardiseren. Middels een vooraf vastgesteld stappenplan is begeleiding gegeven bij de implementatie.

Resultaat: toepassen van de standaardwerkmethode door het gebruik van een moederbestand, onderleggers, de uniforme presentatie naar de klant van de opdrachtgever, kortere doorlooptijden en een hogere kwaliteit van de begroting.Opdracht:

Het adviseren en begeleiden bij de overstap naar het calculeren op basis van elementen (NEN & NlsfB) komende vanuit een traditionele werkmethode. Hier is ook de nieuwe Stabu systematiek en de NEN werkmethode aan de orde gekomen.Opdracht:

Ondersteuning bieden bij het opzetten van een raming rekening houdend met variabelen en alternatieve scenario's.Opdracht:

Onderzoek doen naar mogelijke knelpunten bij het gebruik van de calculatieprogramma’s van IBIS en Kraan binnen meerdere vestigingen en disciplines. Tevens is bekeken hoe de pakketten werden gebruikt en welke behoeften er leefden om zowel het programma als proces te verbeteren. Resultaat: uniforme werkwijze door de vestigingen en daarmee verbetering van de onderlinge samenwerking met een duidelijke doelstelling voor de toekomst.Opdracht:

Klankbord- en (proces-)ondersteunende rol bij het maandelijks calculatieoverleg van een middelgroot bouwbedrijf door objectief mee te denken over bestaande en nieuwe werkmethodes en deze te toetsen op haalbaarheid.Opdracht:

Het geven van trainingen op het gebied van calculatiesoftware en van verschillende leveranciers, denk aan IBIS-TRAD, -CALC, -INFRA,  - en Calc 4You en RawCalc 4You.Opdracht:

Diverse implementaties van kostenbewakings applicaties, waarbij de stappen van Calculatie, werkbegroting, kostenbewaking, inkoop, urenbewaking, facturatie enz. wordt ondersteund.Referenties

MultiWeb 4You werkt mee aan procesveranderingen die strategisch gevoelig kunnen liggen. Met het oog op de integriteit worden om die reden hier geen referenties vrijgegeven.Wilt u meer weten? Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.

calculatieproces@multiweb4you.nl

+31 (0)70 3879150